Polytetra-fluoroethylene Tube (TEFLON TUBING)

สายโพลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน (ท่อเทปล่อน)

(polytetra-fluoroethylene, PTFE) เกรดพรีเมี่ยม และคุณภาพดี ราคาที่จับต้องได้ เป็นธรรม

นำเข้า และ จำหน่าย ท่อเทปล่อน สายเทปล่อน, Polytetra-fluoroethylene Tube (TEFLON TUBING) สายโพลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน (ท่อเทปล่อน) คุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาประหยัด

คุณสมบัติหลักๆ ของโพลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน (polytetra-fluoroethylene, PTFE)  ความหนืดขณะหลอมเหลวสูง PTFE จึงไม่ไหลเมื่อโดนความร้อนเหนือจุดหลอมเหลว ดังนั้นจึงไม่สามารถขึ้นรูปแม่พิมพ์ PTFE โดยใช้เทคนิคต่างๆ ที่ใช้กับเทอร์โมพลาสติกทั่วไป เช่น การอัดรีดขึ้นรูปด้วยสกรูหรือการฉีดขึ้นรูป สามารถใช้ในอุณหภูมิหลายระดับ (-180℃ ∼ 260℃)  และไม่ไวไฟ อยู่ในระดับ ดัชนีออกซิเจน >95, V-0 (UL-94 Method) ความทนทานต่อสารเคมีแทบจะไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีเกือบทุกชนิด ความทนทานต่อตัวทำละลายไม่ได้รับผลกระทบจากตัวทำละลาย  คุณสมบัติเชิงไฟฟ้าค่าคงที่ไดอิเล็กทริกต่ำตลอดทุกช่วงความถี่และความเป็นฉนวนเป็นเยี่ยม ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ คุณสมบัติการไม่ยึดติดและการถอดจากแม่พิมพ์ดีเยี่ยม เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง (แทบจะไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติเมื่อใช้งานกลางแจ้ง) โดยทั่วไปแล้วตัวเทฟลอนเองค่อนข้างที่จะใช้ได้อย่างปลอดภัย.

เน้น "ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ โดยค่าคุณสมบัติพิเศษโดยทั่วไปที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้งานเหล่านี้ เช่นสามารถใช้กับสารที่มีค่าความบริสุทธิ์สูง ไม่เกาะติด ลื่น รองรับอุณหภูมิและรับแรงดันกระแสไฟฟ้าได้สูงทนปฎิกิริยาเคมี และการกัดกร่อนของสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม โดยทั่วไปท่อพลาสติก PTFE จะสามารถใช้งานที่ต้องมีอุณหภูมิสูงกว่าการใช้งานของพลาสติกอื่น

การใช้งาน

  • ชิ้นส่วนรถยนต์
  • อุปกรณ์ที่ใช้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์
  • อุปกรณ์ที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
  • เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองทางการแพทย์
  • การลำเลียงสารเคมีและน้ำมันเชื้อเพลิง 
  • อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
@685tplxr