ELECTRIC ACTUATOR KNIFE GATE VALVE 

ไนท์เกตวาล์วแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

ไนท์เกตวาล์วแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ภาพสินค้าจริง 32" electric actuator Knife Gate valve

ผลิตและจำหน่ายไนท์เกตวาล์ว สไลด์เกทวาล์วขนาด 20", 24", 28", 30", 32" ถึงกว่า 40" (Large size Knife Gate valve) สินค้าไนท์เกทวาล์วขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (Electric actuator Knife Gate valve) วัสดุเหล็กและสแตนเลส สินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดที่สุดเริ่มต้นเพียง 99,000บาทสำหรับไนท์เกทวาล์วขนาดใหญ่

วาล์วใบมีดและวาล์วประตูกั้นแบบไฟฟ้า ภาพสต็อคสินค้า electric actuator Knife Gate valve, size 24"-32"

ไนท์เกทวาล์ว (Knife Gate valve) คืออุปกรณ์วาล์วชนิดหนึ่งหรือชื่อโดยเข้าใจง่ายว่าวาล์วประตูกั้นใช้เป็นตัวปิด-เปิดระหว่างท่อ ถังเก็บ และถังผสมต่างๆ โดยปรกติแล้วไนท์เกทวาล์วตะมีขนาดตั้งแต่ 2" ไปจนถึงกว่า 40" ขับเคลื่อนด้วยระบบมือหมุน (Hand Wheel Knife Gate valve) ระบบกระบอกลม (Pneumatic Knife Gate valve) และไนท์เกตวาล์วที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (Electric actuator Knife gate valve)
Electric actuator Knife gate valve ภาพสินค้าจริงไนท์เกทวาล์วขนาดใหญ่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า

About electric actuator Knife Gate valve

เกี่ยวกับสินค้าไนท์เกตวาล์วหรือสไลด์เกตวาล์วแบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าคือ วาล์วประตูกั้นขนาดใหญ่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 20 นิ้ว(") ไปจนถึงกว่า 40นิ้ว(") นิยมใช้กับงานเตาเผา เตาเผาถ่าน เตาเชื้อเพลิง หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องการวาล์วกั้นระหว่างส่วนงานต่างๆ โดยตัววาล์วจะมีขนาดใหญ่พิเศษมากดังนั้นตัวขับเคลื่อนจึงมีความจำเป็นต้องมีกำลังสูง ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าจึงมักถูกติดตั้งกับไนท์เกตวาล์วขนาดใหญ่นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีขึ้น
ตัวอย่างข้อมูลทางเทคนิคของไนท์เกตวาล์ว ภาพร่างแสดงขนาดของไนท์เกตวาล์ว

สนใจสั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดได้จากช่องทางต่างๆด้านล่าง

 
 
 
ADD Official Line account